ES projektai

E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas

UAB „Grand ERP“ įgyvendina projektą pagal pažangos priemonę „Skatinti įmones skaitmenizuotis“, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimą, skirtą klientams pateikti užsakymus, matyti informaciją apie užsakymų vykdymo eigą ir atsiskaityti už įvykdytus užsakymus.

Projektas prisidės prie įmonės veiklos skaitmenizavimo ir jos konkurencingumo didinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas UAB „Grand ERP“;

Projekto vykdytojas: UAB „Grand ERP“;

Projekto vykdymo pradžia: 2024-06-06;

Projekto vykdymo pabaiga: 2025-06-06;

Bendras projekto biudžetas: 48 685,00 EUR, iš kurių Europos Sąjungos finansuojama dalis sudaro 24 342,50 EUR.

Projekto pavadinimas – partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant debesų technologijomis grįstus sprendimus įvairiose verslo srityse

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto vykdytojas – „UAB GRAND ERP“

Bendra projekto vertė – 20 189,56 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2019 04 05

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

„UAB Grand ERP“ – tai įmonė kurianti unikalius ir šiuolaikinius IT sprendimus, padedančius vystyti verslą, efektyvinti veiklos procesus, taupyti laiką ir kaštus. Įmonėje dirba kompetetingi, inovatyvūs, atviri iššūkiams darbuotojai, kurie turi patirties gamybos, pardavimų, paslaugų įmonėse. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas skirtingų sistemų sąveikai, integracijai, procesų optimizavimui, inžineriniam diegimui bei su jais susijusiais inovatyviais sprendimais bei naujomis technologijomis, kurias galima panaudoti kuriant aukštos pridetinės vertės produktus. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto metu planuojama dalyvauti 5-se renginiuose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto pavadinimas – PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“.
Projekto tikslas –  ieškoti galimybių dalyvauti tarptautinėse parodose, plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, tokiu būdu didinant įmonės eksportą.

Projekto vykdytojas – „UAB GRAND ERP“

Bendra projekto vertė – 86 312 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2019 08 09

Projekto metu planuojama dalyvauti 8-se renginiuose.

Įmonė yra padariusi tikrai didele pažanga vystant verslo valdymo sistemas gamybinėms ir atlieku rūšiavimo įmonėms ir organizacijoms. Atrinkinėjant renginius į kuriuos planuojama vykti buvo atsižvelgta į įmonės stipriąsias puses, dėl to buvo išrinkti sekantys renginiai:

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą. Tokiu būdų auginant įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimą

Projekto pavadinimas – partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant debesų technologijomis grįstus sprendimus įvairiose verslo srityse.